Filozofia Wiedza

Wielki wybuch

Jeśli istnienie każdego członka jakiegoś zbioru jest wyjaśnione, to tym samym wyjaśnione jest istnienie tego zbioru. Niemniej jednak David White argumentuje, że pojęcie nieskończonego regresu przyczynowego zapewniającego właściwe wyjaśnienie jest błędne. Ponadto w Dialogach o religii naturalnej Hume’a postać Demea stwierdza, że nawet jeśli następstwo przyczyn jest nieskończone, to cały łańcuch nadal wymaga przyczyny. Aby […]

Filozofia Wiedza

Legaliści

Legaliści uważają, że przeważająca większość istot ludzkich ma naturę egoistyczną. Wyznają pogląd, że natura ludzka jest zła, w której jednostki kierują się egoizmem. Dlatego nie oczekuje się, że ludzie będą zawsze zachowywać się moralnie. Na przykład, ze względu na skorumpowaną naturę człowieka, legaliści nie ufali, że urzędnicy będą wykonywać swoje obowiązki w sposób sprawiedliwy i […]

Filozofia Wiedza

Platon i Arystoteles

Filozofia w klasycznej Grecji jest ostatecznym źródłem zachodniej koncepcji natury rzeczy. Według Arystotelesa filozoficzne studium natury ludzkiej wywodzi się od Sokratesa, który zmienił filozofię ze studium nieba na studium rzeczy ludzkich. Mówi się, że Sokrates badał kwestię, jak człowiek powinien najlepiej żyć, ale nie pozostawił po sobie żadnych dzieł pisanych. Z dzieł jego uczniów Platona […]

Filozofia

Han Fei

W opinii Han Fei jedyną realistyczną opcją jest system polityczny, który produkuje odpowiedniki junzi (君子, którzy są cnotliwymi wzorcami w konfucjanizmie), ale nie junzi. Nie oznacza to jednak, że Han Fei dokonuje rozróżnienia pomiędzy wydawaniem się a byciem dobrym, ponieważ nie dopuszcza on myśli, że ludzie są dobrzy. Raczej, jako że ludzka natura jest ukonstytuowana […]

Filozofia Wiedza

Teorie ewolucyjne

Teorie ewolucyjne Teorie ewolucyjne postrzegają religię jako adaptację lub produkt uboczny. Teorie adaptacyjne postrzegają religię jako mającą wartość adaptacyjną dla przetrwania ludzi w plejstocenie. Teorie uboczne postrzegają religię jako spandrel. Edward Burnett Tylor Antropolog Edward Burnett Tylor (1832-1917) zdefiniował religię jako wiarę w istoty duchowe i stwierdził, że wiara ta powstała jako wyjaśnienie zjawisk naturalnych. […]

Filozofia

Naturalizm

Obecne użycie terminu naturalizm „wywodzi się z debat prowadzonych w Ameryce w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Do samozwańczych 'naturalistów’ z tego okresu należeli John Dewey, Ernest Nagel, Sidney Hook i Roy Wood Sellars.” Obecnie naturalizm metafizyczny jest szerzej przyjmowany niż w poprzednich wiekach, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, w naukach przyrodniczych i angloamerykańskich, analitycznych środowiskach filozoficznych. […]