Samorozwój Wiedza

Skala przepływu

Skala Stanu Przepływu (FSS) jest najczęściej spotykana w badaniach akademickich i w psychologii sportu (Jackson & Marsh, 1996). Ten 36-itemowy instrument mierzy dziewięć wymiarów przepływu w dziewięciu cztero-itemowych skalach; odnoszą się one bezpośrednio do wymiarów zidentyfikowanych i opisanych we wcześniejszej pracy Csikszentmihalyi’ego (1990). Skale składają się z pytań w 5-stopniowej skali Likerta i są zazwyczaj […]

Samorozwój

Jak pozbyć się złości

4 najlepsze ćwiczenia, zajęcia i gry dla dorosłych Poniższe ćwiczenia i działania pomogą Ci zidentyfikować, zarządzać i wyrażać swoją złość lub złość Twoich klientów w bardziej pozytywny sposób. Dodatkowo, znajdziesz 15 testów na zarządzanie gniewem w naszym powiązanym artykule. 1. Spotkania towarzyskie Pielęgnowanie relacji to opłacalna inwestycja. Omawianie problemów i emocjonalnych wzlotów z przyjaciółmi i […]

Samorozwój

Umiejętności myślenia

Umiejętności myślenia Myślenie dotyczy manipulowania informacjami i jest związane z rozumowaniem, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów (Kashyap & Minda, 2016). Wymagany jest rozwój języka, ponieważ do myślenia potrzebne są słowa. Działania związane z rozwojem poznawczym pomagają w rozwoju myślenia i rozumowania. Myślenie jest umiejętnością, która nie rozpoczyna się w momencie narodzin. Rozwija się stopniowo w […]

Samorozwój

Sprawność umysłowa

Czym są zdrowie poznawcze i sprawność umysłowa? W 1964 roku Światowa Organizacja Zdrowia dążyła do ponownego zdefiniowania „zdrowia” poza zwykłym brakiem choroby. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje teraz zdrowie jako pozytywny stan „fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu” (Bart et al., 2018). Wraz z tą nową definicją zdrowia przyszedł nacisk na pozytywne praktyki, takie jak proaktywne zapobieganie […]

Psychologia Samorozwój

Czym jest zdrowie emocjonalne?

Co to jest zdrowie emocjonalne? Zdrowie emocjonalne to zdolność osoby do akceptacji i zarządzania uczuciami poprzez wyzwania i zmiany. Ktoś kto jest emocjonalnie zdrowy może pozwolić swoim emocjom być strawnym. Prozaiczne kłopoty codziennego życia oferują możliwości praktykowania odpowiedzi, a nie reakcji, aby pozwolić zdrowiu emocjonalnemu rozkwitnąć. Ogólne zdrowie obejmuje aspekty fizyczne, emocjonalne, intelektualne, społeczne i […]

Samorozwój

Samoświadomość

Samoświadomość jest cechą zdrowia emocjonalnego. Osoba dobrze rozwinięta emocjonalnie potrafi spojrzeć na siebie i przekierować emocje, gdy jest to potrzebne, aby poruszać się w dystresie lub uniesieniu. Ta umiejętność rozwija się w dzieciństwie, ale może być wzmocniona, jak mięsień, w dorosłości. Ręka w rękę z samoświadomością jest samoakceptacja. Ludzie zdrowi emocjonalnie akceptują siebie i potrafią […]