Psychologia Samorozwój

Czym jest zdrowie emocjonalne?

Co to jest zdrowie emocjonalne?

Zdrowie emocjonalne to zdolność osoby do akceptacji i zarządzania uczuciami poprzez wyzwania i zmiany. Ktoś kto jest emocjonalnie zdrowy może pozwolić swoim emocjom być strawnym. Prozaiczne kłopoty codziennego życia oferują możliwości praktykowania odpowiedzi, a nie reakcji, aby pozwolić zdrowiu emocjonalnemu rozkwitnąć.

Ogólne zdrowie obejmuje aspekty fizyczne, emocjonalne, intelektualne, społeczne i duchowe. Kiedy są one w równowadze i wyrównaniu, istoty ludzkie rozwijają się. Każdy z tych obszarów życia będzie miał wpływ na pozostałe.

Zdrowie emocjonalne obejmuje zarówno inteligencję emocjonalną, jak i regulację emocjonalną. Kiedy subiektywne doświadczenie emocji jest odpowiednie przez dłuższy czas, uważa się, że zdrowie emocjonalne jest obecne. Pozytywny afekt będzie widoczny w prozaicznych, codziennych czynnościach.

Konstrukcja dobrostanu emocjonalnego leży w szerszym rozumieniu zdrowia psychicznego. Brak emocji nie jest równoznaczny ze zdrowiem emocjonalnym, podobnie jak brak chorób psychicznych nie jest równoznaczny ze zdrowiem psychicznym. Ktoś tłumiący emocje, zwłaszcza te z dzieciństwa, może nie być tak zdrowy emocjonalnie, jak ktoś na tyle wrażliwy, by wyrażać swoje emocje.

Codzienne życie oferuje ciągłą serię wzlotów i upadków. Jak fale oceanu, nasze dni mają wzloty i upadki. Zdrowa emocjonalnie osoba będzie w stanie płynąć na falach uczuć, nie będąc zakłócona przez dużą, emocjonalnie destrukcyjną falę.

Uwzględnienie różnic w zasobach materialnych i indywidualnych okolicznościach życiowych jest ważne. Posiadanie środków finansowych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie emocjami sprawia, że zdrowie emocjonalne jest łatwiej osiągalne. Czynniki środowiskowe mają wpływ na zdolność do wyrażania uczuć.

Niepokój emocjonalny czyni ludzi podatnymi na choroby fizyczne. Niektóre badania wykazały, że dolegliwości takie jak choroby układu krążenia i tłumienie układu odpornościowego mogą być powiązane z zaburzeniami emocjonalnymi (Stewart-Brown, 1998). Badania dotyczące zaburzeń emocjonalnych i leżących u ich podstaw obwodów neurologicznych wskazują na związek z nadużywaniem substancji i innymi dysfunkcyjnymi zachowaniami (Sinha, Lacadie, Skudlarski, & Wexler, 2004).

Za każdym rogiem znajduje się potencjalny stres emocjonalny. Ktoś, kto prowadzi zdrowy emocjonalny styl życia, będzie w stanie lepiej poradzić sobie z dużymi falami, kiedy te się pojawią. Podobnie jak w przypadku zdrowego fizycznie stylu życia, długoterminowe korzyści są obfite.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *