Filozofia

Han Fei

W opinii Han Fei jedyną realistyczną opcją jest system polityczny, który produkuje odpowiedniki junzi (君子, którzy są cnotliwymi wzorcami w konfucjanizmie), ale nie junzi. Nie oznacza to jednak, że Han Fei dokonuje rozróżnienia pomiędzy wydawaniem się a byciem dobrym, ponieważ nie dopuszcza on myśli, że ludzie są dobrzy. Raczej, jako że ludzka natura jest ukonstytuowana przez interes własny, twierdzi, że ludzie mogą być kształtowani behawioralnie w celu uzyskania porządku społecznego, jeśli przestrzeganie norm leży w interesie własnym jednostki (tj. różne interesy są zgodne ze sobą i z dobrem społecznym), co jest najskuteczniej zapewnione, jeśli normy są publicznie i bezstronnie egzekwowane.

Teologia chrześcijańska

W teologii chrześcijańskiej istnieją dwa sposoby „pojmowania natury ludzkiej”. Pierwszy z nich jest „duchowy, biblijny i teistyczny”, natomiast drugi jest „naturalny, kosmiczny i antyteistyczny”. W tym rozdziale skupiamy się na pierwszym z nich. Jak to ujął William James w swoich badaniach nad naturą ludzką z perspektywy religijnej, „religia” ma „dział natury ludzkiej”.

Różne poglądy na temat natury ludzkiej były wyznawane przez teologów. W całej „antropologii biblijnej” istnieją jednak pewne „podstawowe twierdzenia”.

„Ludzkość ma swoje źródło w Bogu, jej stwórcy”.

„Ludzie noszą 'obraz Boga'”.

Ludzie mają „panować nad resztą stworzenia”.

Biblia nie zawiera jednej „doktryny o naturze ludzkiej”. Raczej dostarcza materiału do bardziej filozoficznych opisów ludzkiej natury. Na przykład Stworzenie zawarte w Księdze Rodzaju dostarcza teorii na temat natury ludzkiej.

Katechizm Kościoła Katolickiego w rozdziale „Godność osoby ludzkiej” zawiera artykuł o człowieku jako obrazie Boga, powołaniu do błogosławieństwa, wolności, ludzkich czynach, namiętnościach, sumieniu moralnym, cnotach i grzechu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *