Filozofia Wiedza

Legaliści

Legaliści uważają, że przeważająca większość istot ludzkich ma naturę egoistyczną. Wyznają pogląd, że natura ludzka jest zła, w której jednostki kierują się egoizmem. Dlatego nie oczekuje się, że ludzie będą zawsze zachowywać się moralnie. Na przykład, ze względu na skorumpowaną naturę człowieka, legaliści nie ufali, że urzędnicy będą wykonywać swoje obowiązki w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Istnieje nieustanna walka polityczna, charakteryzująca się konfliktem pomiędzy rywalizującymi ze sobą ludzkimi podmiotami i interesami, gdzie jednostki łatwo ulegają pokusom ze względu na swoją egoistyczną naturę kosztem innych.

Według legalizmu, egoizm w ludzkiej naturze nie może być wyeliminowany lub zmieniony przez edukację lub samokultywację. Odrzuca on możliwość, że ludzie mogą przezwyciężyć swój egoizm, a możliwość, że ludzie mogą kierować się moralnym zaangażowaniem, uważa za wyjątkowo rzadką. Legaliści nie postrzegają indywidualnej moralności zarówno rządzących, jak i rządzonych jako ważnej kwestii w systemie politycznym. Zamiast tego legalistyczni myśliciele, tacy jak Han Fei, podkreślają jasne i bezosobowe normy i standardy (takie jak prawa, przepisy i zasady) jako podstawę utrzymania porządku.

Ponieważ natura ludzka ma niezmienny egoistyczny, ale sycący rdzeń, Han Fei argumentuje, że rywalizacja o dobra zewnętrzne w czasach niedoboru wytwarza nieporządek, podczas gdy czasy obfitości oznaczają po prostu, że ludzie nie popadają w chaos i konflikt, ale nie to, że są koniecznie mili. Dodatkowo Han Fei twierdzi, że wszystkich ludzi motywuje ich niezmienne egoistyczne jądro, polegające na chęci uzyskania jakiejkolwiek korzyści od kogokolwiek, kto może taką korzyść uzyskać, co szczególnie ujawnia się w sytuacjach, w których ludzie mogą działać bezkarnie.

Legaliści twierdzą, że ludzki egoizm może być raczej atutem niż zagrożeniem dla państwa. Aksjomatem w legalizmie jest to, że rząd nie może być obsadzony przez uczciwych i godnych zaufania ludzi służby, ponieważ każdy członek elity – podobnie jak każdy członek społeczeństwa – będzie realizował swoje własne interesy, a zatem musi być zatrudniony dla swoich interesów. W tym miejscu należy pozwolić jednostkom na realizowanie ich egoistycznych interesów w sposób, który przynosi korzyści, a nie jest sprzeczny z potrzebami państwa. Dlatego system polityczny, który zakłada ten ludzki egoizm, jest jedynym możliwym systemem. Z kolei system polityczny oparty na zaufaniu i szacunku (a nie na bezosobowych normach i standardach) przynosi wielkie obawy związane z ciągłą i nierozwiązywalną walką o władzę, dlatego jego aktorzy (tacy jak ministrowie i inni urzędnicy) muszą być ściśle kontrolowani i sprawdzani. Legaliści postrzegają stosowanie nagród i kar jako skuteczną kontrolę polityczną, ponieważ w ludzkiej naturze leży posiadanie upodobań i niechęci. Na przykład, według legalistycznego męża stanu Shang Yanga, kluczowe jest zbadanie usposobienia ludzi pod względem nagród i kar, kiedy ustanawia się prawo. Wyjaśnia on, że populacja nie może być napędzana do uprawiania roli lub prowadzenia wojny, jeśli ludzie uznają je za gorzkie lub niebezpieczne na podstawie obliczeń dotyczących ich możliwych korzyści, ale ludzie mogą być kierowani w stronę tych dążeń poprzez stosowanie pozytywnych i negatywnych bodźców. Jako implikację egoistycznego rdzenia w ludzkiej naturze, Han Fei zauważa, że „Ci, którzy działają jako ministrowie, obawiają się kar i mają nadzieję na zyskanie nagród.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *