Samorozwój

Umiejętności myślenia

Umiejętności myślenia

Myślenie dotyczy manipulowania informacjami i jest związane z rozumowaniem, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów (Kashyap & Minda, 2016). Wymagany jest rozwój języka, ponieważ do myślenia potrzebne są słowa.

Działania związane z rozwojem poznawczym pomagają w rozwoju myślenia i rozumowania. Myślenie jest umiejętnością, która nie rozpoczyna się w momencie narodzin. Rozwija się stopniowo w dzieciństwie i postępuje szybciej, gdy dzieci mają około dwóch lat. Rozumowanie rozwija się około szóstego roku życia. Do 11 roku życia myślenie dzieci staje się znacznie bardziej abstrakcyjne i logiczne (Piaget, 1936).

Rozwijanie wiedzy

Wiedza jest niezbędna dla rozwoju poznawczego i osiągnięć akademickich. Zwiększona wiedza równa się lepszym umiejętnościom mówienia, czytania, słuchania i rozumowania. Wiedza nie jest związana tylko z językiem. Może być również zdobywana poprzez wykonywanie zadań (Bhatt, 2000). Zaczyna się od urodzenia, kiedy dzieci zaczynają rozumieć otaczający je świat za pomocą zmysłów (Piaget, 1951).

Budowanie wiedzy jest ważne dla dzieci, aby mogły kodować i odzyskiwać nowe informacje. Dzięki temu są one w stanie nauczyć się nowego materiału. Wiedza ułatwia krytyczne myślenie (Piaget, 1936). Widać wyraźnie, że rozwój bazy wiedzy dzieci jest krytyczną częścią rozwoju poznawczego.

Rozwój pamięci

Rozwój pamięci trwa przez całe życie i jest związany z osobistymi doświadczeniami.

Pamięć jawna, która odnosi się do pamiętania wydarzeń i faktów z życia codziennego, rozwija się w ciągu pierwszych dwóch lat (Stark, Yassa, & Stark, 2010). Pamięć jawna rozwija się około 8 do 10 miesiąca życia.

Pamięć roboczą i jej wzrost wydajności można zaobserwować od trzech do czterech lat poprzez okres dojrzewania (Ward, Berry, & Shanks, 2013). Przejawia się to w zwiększonej uwadze, nabywaniu języka i zwiększonej wiedzy.

Pamięć ukryta, która jest nieświadoma i niezamierzona, jest wcześnie rozwijającym się systemem pamięci u niemowląt i rozwija się wraz z dojrzewaniem mózgu (Ward et al., 2013).

Umiejętności percepcyjne

Umiejętności percepcyjne rozwijają się od urodzenia. Są one ważnym aspektem rozwoju poznawczego. Większość dzieci rodzi się ze zmysłami wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu (Karasik, Tamis-LeMonda, & Adolph, 2014).

W miarę rozwoju dzieci uczą się komunikować poprzez interakcję z otoczeniem oraz wykorzystując swoje zdolności sensoryczne i motoryczne (Karasik et al., 2014).

Kiedy umiejętności wizualne, dotykowe i słuchowe są połączone, wyłaniają się jako umiejętności percepcyjne. Te umiejętności percepcyjne są następnie wykorzystywane do oceny relacji przestrzennych, rozróżniania figury i ziemi oraz rozwijania koordynacji ręka-oko (Libertus & Hauf, 2017).

Odkrywanie i rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów można zaobserwować u bardzo małych dzieci, gdy bawią się klockami, przedmiotami i piłkami. Jest ono splecione z umiejętnościami percepcyjnymi i pamięcią. Bardzo małe dzieci bawiące się klockami, podnoszące łyżkę, a nawet szukające przedmiotów demonstrują rozwój umiejętności rozwiązywania problemów (Goldschmied & Jackson, 1994). Jest to znane jako zabawa heurystyczna (Auld, 2002).

W miarę rozwoju poznawczego i zdobywania języka, rozwiązywanie problemów przenosi się na myślenie abstrakcyjne i rozwiązywanie problemów logicznych (Needham, Barrett, & Peterman, 2002). Rozwiązywanie problemów i odkrywanie są ze sobą powiązane. Nauka, inżynieria i matematyka opierają się na eksploracji i umiejętności rozwiązywania problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *