Filozofia Wiedza

Wielki wybuch

Jeśli istnienie każdego członka jakiegoś zbioru jest wyjaśnione, to tym samym wyjaśnione jest istnienie tego zbioru.

Niemniej jednak David White argumentuje, że pojęcie nieskończonego regresu przyczynowego zapewniającego właściwe wyjaśnienie jest błędne. Ponadto w Dialogach o religii naturalnej Hume’a postać Demea stwierdza, że nawet jeśli następstwo przyczyn jest nieskończone, to cały łańcuch nadal wymaga przyczyny. Aby to wyjaśnić, załóżmy, że istnieje łańcuch przyczynowy nieskończonych bytów warunkowych. Jeśli ktoś zadaje pytanie: „Dlaczego w ogóle istnieją istoty warunkowe?”, nie pomoże mu odpowiedź, że „Istnieją istoty warunkowe, ponieważ inne istoty warunkowe je spowodowały”. Taka odpowiedź po prostu zakładałaby dodatkowe byty warunkowe. Adekwatne wyjaśnienie, dlaczego niektóre byty warunkowe istnieją, powołałoby się na inny rodzaj bytu, byt konieczny, który nie jest warunkowy. Odpowiedź mogłaby zakładać, że każda jednostka jest warunkowa, ale nieskończony łańcuch jako całość nie jest; albo że cały nieskończony łańcuch przyczynowy jest swoją własną przyczyną.

Severinsen argumentuje, że istnieje „nieskończona” i złożona struktura przyczynowa. White próbował wprowadzić argument „bez odwoływania się do zasady racji dostatecznej i bez zaprzeczania możliwości nieskończonego regresu przyczynowego”. W celu wykazania, że rzeczywisty regres nieskończony nie może istnieć, zaproponowano szereg innych argumentów, np. argument z niemożliwości konkretnych rzeczywistych nieskończoności, argument z niemożliwości przemierzenia rzeczywistej nieskończoności, argument z braku zdolności do rozpoczęcia istnienia oraz różne argumenty z paradoksów.

Kosmologia Wielkiego Wybuchu

Niektórzy kosmolodzy i fizycy twierdzą, że wyzwaniem dla argumentu kosmologicznego jest natura czasu: „Można stwierdzić, że czas po prostu znika z równania Wheelera-DeWitta” (Carlo Rovelli). Teoria Wielkiego Wybuchu stwierdza, że jest to punkt, w którym powstały wszystkie wymiary, początek zarówno przestrzeni, jak i czasu. Wówczas pytanie „Co było przed Wszechświatem?” traci sens; pojęcie „przed” staje się bez znaczenia, gdy rozważamy sytuację bez czasu. Zostało to wysunięte przez J. Richarda Gotta III, Jamesa E. Gunna, Davida N. Schramma i Beatrice Tinsley, którzy stwierdzili, że pytanie o to, co miało miejsce przed Wielkim Wybuchem, jest jak pytanie o to, co znajduje się na północ od bieguna północnego. Jednak niektórzy kosmolodzy i fizycy próbują badać przyczyny Wielkiego Wybuchu, wykorzystując takie scenariusze jak zderzenie membran.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *