Medycyna

Leczenie chorób wątroby

W najnowszym badaniu interdyscyplinarny zespół badawczy z MedUni Vienna wykazał, że funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) może być stosowany jako nieinwazyjna metoda przewidywania powikłań w przewlekłej chorobie wątroby. Naukowcy połączyli prosty system stratyfikacji ryzyka opracowany w MedUni Vienna – functional liver imaging score (FLIS) – ze średnicą śledziony. Ta nowa nieinwazyjna metoda może być stosowana jako uzupełnienie badań inwazyjnych. Wyniki badania zostały niedawno opublikowane w renomowanym „Journal of Hepatology”.

Na potrzeby badania multidyscyplinarna grupa badaczy z Departamentu Obrazowania Biomedycznego i Terapii Kierowanej Obrazem oraz Departamentu Medycyny III w MedUni Vienna przeanalizowała pacjentów z poradni marskości wątroby w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu. Potwierdzono, że opracowany w MedUni Vienna wskaźnik FLIS (functional liver imaging score) jest niezwykle przydatny jako uzupełnienie i/lub zastąpienie istniejących procedur inwazyjnych w celu oszacowania stopnia zaawansowania choroby i ryzyka śmiertelności. W najnowszym badaniu naukowcy po raz pierwszy połączyli FLIS i średnicę śledziony w celu udoskonalenia nowej nieinwazyjnej metody. To połączenie dostarczyło im komplementarnych danych do oceny ryzyka u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą wątroby.

Średnica śledziony jako marker ryzyka

Powiązane historie

Osoby z niezdrowymi zachowaniami podczas snu mogą rozwinąć stłuszczeniową chorobę wątroby

Nowe badanie bada epigenetyczny dryf upływającego czasu

Nowy test płynnej biopsji okazał się bardzo dokładny i czuły zarówno w przypadku NASH, jak i zwłóknienia wątroby

FLIS jest oceniany za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) przy użyciu środka kontrastowego specyficznego dla wątroby i jest wykreślany w skali od 0 do 6 punktów. W badaniu stwierdzono, że pacjenci z zaawansowaną chorobą wątroby i niskim FLIS (0-3 punkty) lub wysokim FLIS (4-6 punktów), ale dużą śledzioną (>13 cm średnicy) mieli 3,2-krotnie zwiększone ryzyko powikłań związanych z wątrobą w porównaniu z pacjentami z wysokim FLIS (4-6 punktów) i małą śledzioną (≤13 cm). Ponadto, niezależnie od wielkości śledziony, pacjenci z niskim FLIS (0-3 punkty) mieli 8,5-krotnie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami z wysokim FLIS (4-6 punktów) i małą śledzioną (≤13cm).

Dzięki połączeniu FLIS i wielkości śledziony badacze zajęli się znanym od dawna w medycynie faktem, że u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby często występuje wysokie ciśnienie krwi w układzie krążenia przed wątrobą (nadciśnienie wrotne). Sprzyja to rozwojowi powikłań i prowadzi do powiększenia śledziony: im cięższa choroba wątroby, tym wyraźniejsze nadciśnienie wrotne – i tym większa śledziona.

Wnioski z badania zostaną teraz potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach klinicznych, czyli badaniach klinicznych prowadzonych równolegle w różnych instytucjach. Jak zaznaczają autorzy obecnej analizy, Nina Bastati i Lucian Beer z Wydziału Obrazowania Biomedycznego i Terapii Kierowanej Obrazem MedUni w Wiedniu, fMRI z wykorzystaniem środka kontrastowego specyficznego dla wątroby i wielkości śledziony może być już stosowane w praktyce klinicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *